Mijn visie

Mijn visie op gezondheid

Gezondheid wordt vaak gezien als het tegenovergestelde van ziekte. Toch is gezondheid veel meer dan alleen de afwezigheid van ziekte. Gezondheid kent drie dimensies - een fysieke, mentale en sociale - die elkaar beïnvloeden. Gezondheid slaat dus niet alleen op het lichamelijk functioneren, maar ook op het mentale functioneren. En deze kunnen op hun beurt niet losgekoppeld worden van iemands sociale leefwereld. 

De juiste aandacht voor onze eigen gedachten, gevoelens, ons lichaam en onze energiehuishouding leidt tot een versterking van het immuunsysteem, minder fysieke en/of psychische klachten, meer energie, een gezonder lichaam, talentbenutting en uiteindelijk tot gevoelens van geluk! We leven meer in het nu en krijgen de regie (terug) over ons eigen leven.

Gezondheid is daarmee een holistisch begrip: het gaat over de mens in zijn geheel. Wanneer ik werk aan uw gezondheid wordt steeds rekening gehouden met deze drie dimensies. 

In mijn werk vind ik het belangrijk om:

  • De regie zoveel mogelijk bij de cliënt te laten;
  • Naast face-to-face contact gebruik te maken van online ondersteuning;
  • Uw vraagstuk te benaderen vanuit een praktische, holistische en onderbouwde wijze.
     


Mijn werkwijze

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Soms kan een bezoek aan de psycholoog nuttig zijn om sterker in het leven te staan. Maar het kan ook noodzakelijk zijn vanwege het feit dat de klachten zonder behandeling niet zomaar verdwijnen. Wanneer u kiest voor psychologiepraktijk Schaepkens dan betekent dit: 

  • Oprechte aandacht voor u en uw vraag;
  • Een holistische aanpak: lichaam en geest;
  • Werken op basis van wetenschappelijke inzichten;
  • Indien nodig en gewenst een nauwe samenwerking met de (bedrijfs)arts en eventueel andere deskundigen.